87. pionýrská skupina Javor

201_5_3.jpeg Masáže u paní Báry a Kiki 13_2.jpeg Všichni v lese 108_4_1.jpeg Naši probuzení
238_g_19.jpeg trenažer na práci v lanoví technici někdy museli doprovázet plavidlo 224_23_1.jpeg 181_g_10.jpeg Na hradě Choustníku

Souhlas se zasíláním nabídek

Zpět
 

Odesláním údajů souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z 87. PS „Javor“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 100 kB.

Vaše data, která uvádíte, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům.

Odebrat e-mail z databáze
Zpět