87. pionýrská skupina Javor

Saboten 50_7_1.jpeg 14 DSCF1489.jpeg 240120161158.jpeg P3300049.jpeg
91_6_1.jpeg Hotová hranice. Když jsem byl mlád... Hodování Domča a Vajda při hře na slepé 78_20_2.jpeg

Dotazy

Jak jsou děti rozděleny do oddílů?

Děti jsou ve věkově smíšených oddílech, kluci a holky pohromadě. Umožňuje to tak přirozeně naučit děti vzájemné pomoci a lépe zajistit chod tábora. Při sportovních soutěžích nebo programu je samozřejmě přihlédnuto k věkovým rozdílům dětí. Fyzická nebo psychická zátěž je pro jednotlivé skupiny organizována přiměřeně jejich věku.

Jsou na táboře denní a noční hlídky?

Denní hlídky se nedrží. Je zajištěno, aby vždy přes den v táboře byl někdo z táborových pracovníků a tábor hlídal. Pokud to umožňuje celkový počet a věk dětí, lze držet noční hlídky. Děti do 10 let mohou hlídat tábor pouze jako první nebo poslední hlídka – tzn. nedochází k nočnímu buzení. Maximální doba hlídky je 2 hodiny a děti ji u nás absolvují maximálně jedenkrát za 7 dní. Druhý den mají možnost spánkový deficit dohnat o poledním klidu nebo speciálně přizpůsobenému programu.

Kdo zajišťuje chod tábora – např. vaření?

Na táborech je přítomen kuchař/ka, pod jejichž vedením se děti podílejí na přípravě jídla (škrábání brambor, zeleniny, mazání chlebů apod.). Děti se střídají po oddílech nebo družinách ve službě, která má kromě této přípravy na starosti také řezání dřeva, pumpování vody do nádrže v umývárně, udržování ohně, mytí nádobí apod. Kromě toho služební oddíl také může držet noční hlídky a dělá nejrůznější další potřebné věci ve prospěch hladkého chodu tábora.

Jak je zajištěna na táboře hygiena?

K dispozici je umývárna s teplou vodou (sprcha) a umyvadla tzv. koryta se studenou vodou. Na záchodech zajišťujeme též umytí rukou pod tekoucí vodou.

Je možné si na táboře zaplavat a koupat se?

V bezprostřední blízkosti tábora je potok, ve kterém hrajeme v teplém počasí různé soutěže, plaveme a lze se zde skvěle osvěžit.

Je možné, aby sourozenci byli spolu ve stanu?

Samozřejmě vycházíme vstříc takovým požadavkům, ale nemusí jít pouze o sourozence. Pokud máte požadavek na to, aby ve stanu spali spolu kamarádi nebo kamarádky, rádi vyhovíme, pokud to celkové věkové rozložení a počet členů účastníků tábora dovolí.

Jak je zajištěn profesionální přístup k dětem a jak mohu mít jistotu, že se o děti nestará narušená osoba?

Táborů se účastní proškolení vedoucí a instruktoři naší skupiny. Školení vede dlouholetá členka skupiny ve spolupráci se skupinovým vedoucím a dalšími vedoucími. Náplní školení je mimo jiné pedagogicko-psychologická část, bezpečnost práce, intervence v krizových situacích, základy zdravovědy apod. Zároveň hlavní vedoucí táborů a jejich zástupci jsou povinně proškolení externě přes organizaci Pionýr. Pouze tak mohou získat oprávnění k vykonávání této funkce.
Všichni táboroví pracovníci musí doložit čistý výpis z rejstříku trestů a každoročně musí získat potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi.

Může jet na tábor dítě s poruchami pozornosti a hyperaktivitou?

Po konzultaci s rodiči a v závislosti na stupni případných obtíží takové děti můžeme na tábor přijmout.
Neváhejte a spojte se s hlavním vedoucím daného tábora a prodiskutujte takový požadavek.
Je nutné, abychom o takových věcech na táboře vždy byli dopředu informováni a mohli k těmto dětem zaujmout od začátku individuální přístup, který potřebují. Při předání dítěte na tábor je ostatně nutné potvrzení od lékaře, které by takové informace mělo obsahovat.

Je možné, aby se tábora zúčastnilo dítě s bezlepkovou dietou nebo jinými stravovacími požadavky?

Zde záleží opět na dohodě s hlavním vedoucím tábora a individuálními požadavky. Samozřejmě se snažíme vyjít vstříc, aby děti s nějakými omezeními ve stravování nebyly omezováni i v dalších sférách života. Záleží ale na personálním obsazení a možnostech každého turnusu.

Co když dítě na táboře onemocní nebo se zraní?

Pokud na táboře dítě onemocní a je potřeba navštívit lékaře, tak tento úkon samozřejmě zajistíme. Lékař rozhodne, zda je možné ošetřovat dítě v táborovém prostředí nebo musí odjet z tábora domů. V každém případě je rodič informován o druhu onemocnění a dalším postupu. V případě úrazu zdravotník/zdra­votnice tábora rozhodne o potřebě odborné lékařské pomoci nebo ošetření v táborových podmínkách. Rodiče jsou opět pochopitelně informováni.

Jak je zajištěn přístup záchranné služby nebo jiných složek záchranných
sborů?

Táborová základna je začleněna do sítě záchranných akcí pro případ, že dojde k vážnému zranění nebo jiné krizové situaci (povodeň, záplava, vichřice, jiné živelní události apod.). Přímo naproti táboru je připravené místo pro záchranáře, kde v případě potřeby může přistát i vrtulník. Přístupová cesta pro vozidla záchranné služby nebo hasičů k táboru je zajištěna i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Pokud máte nějakou další otázku, napište nám.