87. pionýrská skupina Javor

143_1_1.jpeg 143_2_1.jpeg 143_5_1.jpeg
143_1_2.jpeg 143_2_2.jpeg

Senohodování

8. – 10. 6. 2007

Po dlouhé a prosluněné cestě s malou zajížďkou přes Plzeňský kraj dorazila do Předboře první pracovní skupina tzv. KOSIČKA. Úkolem Kosičky bylo překvapivě pokosit travní porost. Sluníčko svítilo, takže práce šla jedna báseň.

Druhý den časně ráno vyrazila skupina tzv. ZÁSOBKA pro malé snídaňové pohoštění. Po ukojení základních životních potřeb a malém kafíčku vyrazila opět kosička na dokončení načaté travní inkvizice. Po nedlouhém kosení se utvořila ze zbývajících, doposud přihlížejících pučmidrátů další pracovní skupina tzv. NÁKUPKA. Nákupka překvapivě kupila seno na senné kupy. Malé velké tlusté tenké. Všichni zpoceni.

Malou odměnou pro naše pracovni skupiny bylo malé, leč významné večerní grilování né přímo k tomu určených uzenin.

Nedělní ráno no kterak jiné než předchozí, akorát místo nedokončené práce Kosičky nastoupila na svůj dluh Nákupka. Když v tom zčista jasna znenadání splněn plán sečení hrabání válení. Naše pracovní skupiny (tedy to, co z nich zbylo) se náhle proměnily v jednu velkou tzv. ÚKLIDKU.

Úklid. Zábal. Odjezd.

Ahoj příště…

Diskuse