87. pionýrská skupina Javor

Největší atrakce ze všech pramenů 1_3_1.jpeg PC070667.jpeg 9_3.jpeg náš Kema 241_6_1.jpeg
Lukáš vaří PC140035_m.jpeg 252_2_2.jpeg PC010022.jpeg 170120161131.jpeg 185_g_2.jpeg

Akce


Pořadovými čísly s názvem ročního období jsou označeny brigády. Zájemci se hlásí u vedoucího skupiny.

Nyní nejsou plánovány žádné akce