87. pionýrská skupina Javor

Logo akce Společná fotka Nástup 181_g_3.jpeg 181_g_5.jpeg 181_g_7.jpeg 181_g_9.jpeg 181_g_11.jpeg 181_g_13.jpeg 181_g_15.jpeg 181_g_17.jpeg 181_g_19.jpeg
Hrad Choustník U ohně v Praze 181_g_2.jpeg 181_g_4.jpeg 181_g_6.jpeg 181_g_8.jpeg 181_g_10.jpeg 181_g_12.jpeg 181_g_14.jpeg 181_g_16.jpeg 181_g_18.jpeg 181_g_20.jpeg

Javor anglický (Acer anglicum) 2008

24. 7. – 4. 8. 2008

Na podzim 2007 jsme získali kontakt na londýnskou (Wimbledonskou) skupinu organizace Woodcraft Folk, která projevila zájem o spolupráci s naší skupinou. Protože v Anglii mají prázdniny jindy než my, byl termín návštěvy domluven na 24.7.-4.8.

Druhý turnus upravil svůj program tak, aby se ho anglická výprava mohla zúčastnit v týdnu 25.-31.7. Na zbytek pobytu byla naplánována prohlídka Prahy.

Příprava akce byla průběžně projednávána ve vedení skupiny. Byl zpracován projekt, který měl zajistit finanční krytí akce, na kterých se skupina měla podílet 20 tis. Kč. Bohužel na poslední chvíli (začátkem července) se ukázalo, že ministerstvo již na akce tohoto typu peníze neuvolní. V této době již měli Angličané koupeny letenky. Neradostná situace byla projednána s dostupnými členy kolektivu a bylo rozhodnuto, že veškeré náklady akce v předpokládané výši až 50 tis. Kč uhradí skupina ze svého rozpočtu.

24.7.

Přílet anglické výpravy proběhl v pořádku. Skupinu dětí tvořilo 10 dívek ve věku 12–15 let, doprovod se skládal ze dvou žen a dvou mužů. V Praze byla výprava ubytována v hotelu VIA Service na Chodově.

Předboř

25.7.

Přesun na hlavní nádraží (v přestavbě), odjezd do Tábora. Oběd v samoobslužné restauraci, odjezd auty na táborovou základnu v Předboři. Ubytování, seznámení s tábořištěm. Večeře – smažený sýr (pro Angličany značné překvapení).

26.7.

Polodenní hra po oddílech v okolí tábora – plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Odpoledne – drobné hry v táboře. Po celý den postupné „oťukávání“ mezi dětmi i vedoucími. Drobné problémy v komunikaci. Večer – táborový oheň, při kterém byl znát ostych mezi dětmi.

27.7.

Výprava na Choustník – etapa celotáborové hry. Prohlídka zříceniny, z věže zkoumány orientační body v okolí. Po návratu drobné hry, oblibu získalo ringo.

28.7.

Safari – velká hra v okolí tábora

29.7.

Celodenní výlet do Tábora. Brzký budíček (odjezd autobusu). V Táboře návštěva podzemí, výstup na věž. Rozchod dětí; sběru informací mezi občany se angličané nezúčastnili. Oběd v samoobslužné restauraci, návrat do Předboře.

30.7.

Setonův hrnec – oddíly získávaly jednotlivé pomůcky, potřebné k uvaření oběda v tzv. Setonově hrnci. Všem se vaření podařilo.

Druhý táborový oheň měl docela jinou atmosféru něž první. Bylo zřejmé, že děti k sobě našly cestu, že se stačily poznat. Ostych téměř vymizel. České a anglické děti se střídaly v předvádění svých „čísel“ a snažily se spolupracovat.

31.7.

Balení, rozloučení, společná fotka a odjezd auty do Tábora, přesun vlakem do Prahy a metrem do hotelu. Všichni si po důkladné koupeli rádi odpočali.

Praha

1.8.

První část Královské cesty:

Václavské nám. – Staroměstské nám. (orloj) – Karlův most – Kampa (Lennonova zeď).

Přesun tramvají na Zlíchov, přívozem do Bráníka, autobusem na „pláž“ Štěrboholy a po večeři zpět do hotelu.

2.8.

Kvůli dopolednímu dešti výstava kvizů v Novoměstské radnici, výstup na věž.

Následovala druhá část Královské cesty:

Karlův most – Hrad, po Zámeckých schodech na Klárov.

Přesun tramvají na Újezd, lanovkou na Petřín. Návštěva rozhledny (silný déšť), přesun do hotelu.

3.8.

Dopoledne odpočinek, opět centrum, návštěva sídla 87. skupiny.

Odpoledne na koupališti Eden – přijato velmi radostně. Navečer oheň na zahradě ZŠ Jižní, závěrečná večeře v restauraci Eureka.

4.8.

Po sbalení návštěva Ústředí Pionýra, volno na nákupy v centru, přesun na letiště, odlet.

Hodnocení

Domníváme se, že mezinárodní akce splnila svůj účel – ukázala dětem z obou stran rozdíly i podobnosti při turisticko-tábornickém prožívání volného času. Jazykovou bariéru se dařilo překonávat lépe dětem než vedoucím. Důležitou a náročnou se podle očekávání ukázala funkce průvodce – tlumočníka. Pro příští akce podobného charakteru by bylo dobré tuto funkci obsadit více osobami.

Na závěr akce účastníci vyplnili dotazníky s následujícími výsledky:

nejlepší věci: táborový oheň, kamarádi, počasí, plavání

stejné jako u nás: oddíly, výlety, vaření

odlišné: jídlo, stany, jazyk, pumpování vody

nejhorší: záchody, hmyz, brzké vstávání

Celkové náklady akce činily 42.500,– Kč, VV ČRP přiznal skupině 20.000,– Kč mimořádné dotace. Na léto 2009 připravujeme reciproční akci – zájezd skupiny českých dětí do Anglie.

Diskuse