87. pionýrská skupina Javor

87_2_1.jpeg 87_4_1.jpeg 87_6_1.jpeg 87_8_1.jpeg 87_10_1.jpeg
87_3_1.jpeg 87_5_1.jpeg 87_7_1.jpeg 87_9_1.jpeg

I. turnus

Termín:1. – 22. 7. 2006Hlavní vedoucí: Mgr. Jan Mareš
Věk:7 – 15 letTel.:602669065
Cena: 3200 Kč E-mail:mash_2002@volny.cz

Upozornění:

Na tento tábor smí být přijato dítě pouze pokud bylo řádně očkováno dle platného očkovacího kalendáře ČR.

 

Vážení rodiče,Jako každý rok v létě, pořádá naše 87. pionýrská skupina Javor, letní dětský tábor v Předboři. I letos se v době od 1. července do 22. července uskuteční, na našem tábořišti opět 1. turnus našeho tábora. Tábořiště se nachází v Jižních Čechách v okrese Tábor nedaleko od zříceniny středověkého hradu Choustník, který je častým cílem pro výpravy a hry dětí z tábora.Tábor pořádají zkušení táborníci, kteří na toto místo jezdí již více jak 15 let. Okolí tábora velmi dobře znají, včetně jeho kladů i záporů. Tábořiště je umístěno na krásné louce ze tří stran ukryté ve stínu vzrostlého jehličnatého lesa a na čtvrté straně obkroužené pstruhovým Černovickým potokem a břehem rybníka Chobot. Součástí tábořiště je rozlehlý dřevěný srub v němž je umístěna kuchyně s kamny na dřevo, prostorná jídelna, která se v nepříznivém počasí mění na místo her, a též i sušárna oblečení a bot pro případ deštivého počasí.Všichni táborníci jsou po celou dobu tábora ubytováni po dvou v plátěných stanech s dřevěnou podsadou a podlážkou. Ve stanu jsou dvě dřevěné postele připravené pro spánek na karimatce nebo nafukovací matraci a ve spacím pytli. K ukládání oblečení a osobních věcí táborníků slouží zavazadlo táborníků s nímž na tábor přijedou, které se umisťuje na místo pod postelemi, které je vybaveno dřevěným roštem proti pronikání vlhkosti.Na tábořiště není zaveden elektrický proud ani plyn. Pitná voda se odebírá ze studny s pitnou vodou, která se nachází u tábořiště a u níž se provádí vždy před zahájením tábora řádný rozbor její zdravotní nezávadnosti. Teplá voda pro potřeby každodenní hygieny se ohřívá na kamnech pro potřeby mytí, nebo v průtokovém ohřívači na dřevo pro potřeby sprchování. Tábor je vybaven umývárnou s tekoucí studenou vodou, sprchami na teplou vodu a suchým WC. O zabezpečení a dodržení všech hygienických podmínek se stará vedení tábora a to hlavní vedoucí, zdravotník, kuchař, zásobovač a hospodář ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddílů a jejich zástupci nebo instruktory.Pra­videlné stravování na táboře je zajištěno přítomností kuchaře a za dohledu zdravotníka. Probíhá ve formě čtyř jídel – snídaně, oběda, odpolední svačiny a večeře. Všechny osoby podílející se na přípravě a výdeji jídla mají splněny veškeré hygienické podmínky pro tuto činnost. Veškeré suroviny a potraviny potřebné k přípravě jídel se pořizují zásadně ze schválených a nezávadných zdrojů.O zabez­pečení programu tábora se starají oddíloví vedoucí, kteří mají k ruce zástupce oddílového vedoucího nebo instruktora. Táboroví pracovníci jsou zkušení a program připravují po celý rok a po příjezdu na tábor jej uzpůsobují věku, možnostem a schopnostem táborníků. Hned první den tábora, bezprostředně po příjezdu na tábořiště, jsou všichni táborníci rozděleni do čtyř oddílů, které jsou smíšené a přibližně stejně věkově a fyzicky stejné. V těchto oddílech pak žijí po celou dobu tábora. Oddíly mají stany co nejblíže při sobě. Táborníci se podle svých možností a schopností podílejí na chodu tábora. Po jednotlivých oddílech pod dohledem oddílových vedoucích a dalších táborových pracovníků vykonávají, pravidelně se střídaje, službu pro zabezpečení chodu táborové kuchyně (řežou a štípají dřevo do kamen, zatápějí a topí v kamnech, škrábou brambory, chodí pro pečivo na snídaně, myjí kuchyňské nádobí, uklízejí jídelnu a kuchyň, čerpají vodu ze studny do zásobovacích nádrží, uklízejí umývárny a konají noční hlídky).Program tábora je rozdělen mezi učení se nových věcí, zábavu, odpočinek a činnosti potřebné pro chod tábora. Táborníci se učí v rámci tak zvaných odborek dovednosti přežití v přírodě, jak se v přírodě pohybovat, orientaci v přírodě, druhy ohňů, práci s dřevem a práci s nářadím a nástroji, uzlování, komunikaci pomocí Morseovy abecedy, šifrování, základy vaření a podobně. Pravidelně hrají velké množství jednoduchých i složitých a někdy fyzicky náročných her, které mohou trvat od 1 hodiny až třeba po celý den. Během tábora se uskuteční dva celodenní výlety. Jeden do jednoho z blízkých měst (Tábor, Soběslav, Chýnov nebo Jidřichův Hradec) a druhý po vzdálenějším okolí tábora. Program tábora počítá s několika večery při táborovém ohni a budou i noční hry.Cena tábora ve které je zahrnuto vše co potřebuje táborník pro úspěšné absolvování tábora (doprava z tábora a na tábor, doprava na všechny výlety, stravování, různé odměny a potřeby na hry atd.) a ještě i více byla stanovena na základě našich dlouholetých zkušeností ve výši 3.200,–Kč za jednoho táborníka, s tím, že člen naší skupiny připlácí k této ceně ještě členský příspěvek ve výši 200,–Kč a nečlen skupiny manipulační poplatek 600,–Kč.Vážení rodiče toto je v kostce popis našeho záměru letošního 1. turnusu našeho letního tábora. Pokud Vás náš návrh oslovil a máte zájem Vaše dítě nebo Vaše děti s námi na tábor poslat ozvěte se nám, prosím, na níže uvedená telefonní čísla a domluvíme podrobnosti o způsobu přihlašování a placení poplatků.S úctou Honza a KláraTelefonní spojeníKlára – 608513264Honza – 602669065

 

Pokyny pro rodiče
Pokyny pro rodiče
Vyjádření lékaře + bezinfekčnost
Vyjádření lékaře + bezinfekčnost
Seznam věcí
Seznam věcí