87. pionýrská skupina Javor

Dinopark Plzeň. Dinopark Plzeň. Dinopark Plzeň. Dinopark Plzeň. Dinopark Plzeň.
Vodní hamr Dobřív. Vodní hamr Dobřív. Vodní hamr Dobřív. Vodní hamr Dobřív. Starý most v Dobřívu.

Prázdniny v Plískově

1. – 6. 7. 2023

První prázdninový týden strávili dva vedoucí a pět dětí v sídle skupiny – v Plískově.
Cestu z Bratřínova jsme si zpestřili zmrzlinou v Chotěmicích. Po příjezdu a ubytování jsme si zasportovali.
Druhý den si děti vyzkoušely zdejší koupaliště a natrhaly si třešně.
Třetí den jsme vyrazili na výlet do plzeňského Dinoparku. Byli jsme překvapeni množstvím a pohyby modelů. Cestou zpět jsme doplnili zásoby.
Čtvrtý den proběhla velká stopovací hra po okolí, na jejímž konci byli účastníci odměněni sladkým pokladem.
Pátý den následovala výprava do vodního hamru Dobřív. Pan průvodce nám vyprávěl o dlouhé historii hamru a ukázal nám jeho zařízení. Před hamrem probíhalo tavení železa jako ve středověku.
Závěrečný den jsme věnovali hrám na zahradě a úklidu.

Diskuse