87. pionýrská skupina Javor

Zatím nic, jen posekaná louka. Práce začínají. Stojí podsady. Mytí nádobí. Čas oběda.
Zprovozněné latríny. Pomáhali všichni. Tábor stojí. Odpočinek po práci

Předtáborové soustředění

23. – 25. 6. 2023

Letošního soustředění se zúčastnil skoro stejný počet lidí, jako jich pojede na samotný tábor. Většina z to byli rodiče, dále pak táboroví pracovníci a děti.

Práce probíhaly rychle, takže byl čas i na proškolení táborových pracovníků a zábavu.

Diskuse