87. pionýrská skupina Javor

1_17.jpeg 3_17.jpeg 5_13.jpeg 7_8.jpeg 9_6.jpeg 11_9.jpeg 13_6.jpeg 15_5.jpeg
2_17.jpeg 4_17.jpeg 6_8.jpeg 8_6.jpeg 10_10.jpeg 12_9.jpeg 14_6.jpeg 16_3.jpeg

Mateřídoušky 3 neboli letní tábor CODA

25. 7. – 1. 8. 2020

O letošních letních prázdninách se ve dnech 25.7. – 1.8. konal po roční přestávce letní tábor pro slyšící děti neslyšících rodičů (CODA). Tento tábor je organizován neslyšícími matkami pro jejich slyšící děti ve spolupráci s členy CODA ČR – slyšící potomci neslyšících rodičů, z.s. Tábor tradičně probíhá pod záštitou naší pionýrské skupiny táborové základně Předboř. Letos se tábora účastnilo 16 dětí ve věku 4 – 14 let, 6 neslyšících rodičů a pomocníků, 1 CODA a kuchař.
Děti se vžily do role námořníků – pirátů, kteří při putování kolem světa sbírali indicie k odemčení pirátské truhly s pokladem. Každý den navštívily jinou část světa a odhalovaly různá tajemství ve světě. Důležitou částí celého tábora bylo objevování různých abeced, jazyků a komunikačních systémů ve světě podle míst, která jsme navštívili.
V neděli ráno přišla do tábora kapitánka Mary, která vykopala truhlu s pokladem, ale poztrácela od ní klíče, které se roztrousily po celém světě. Námořníci proto museli vyplout na cestu kolem světa, aby klíče našli. Plavba započala v Řecku, a protože kolem řeckého pobřeží je spousta ostrůvků a skal, bylo potřeba vyrobit maják, aby námořníkům osvětloval cestu, a také dalekohledy, aby jasně viděli, co je čeká. Námořníci cestou našli tajemný dopis napsaný starořeckým písmem, ze kterého nakonec vyluštili a zjistili první indicii k otevření truhly s pokladem.
Další den námořníci dopluli do Egypta a aby se dostali nahoru po řece Nil, tak si museli vyrobit vlastní plavidla z kůry. Na nich se potom plavili po řece dál. Cestou našli další zprávu zapsanou v hieroglyfech, ze které zjistili další informace a pokračovali ve své cestě.
V úterý si námořníci zasloužili po tvrdé námaze volnější den a večer dorazili do Himalájí. To k nám na návštěvu přijeli neslyšící horolezci a vyprávěli nám o Nepálu, kde jeden z nich byl na dovolené. Povídání i fotky byly moc zajímavé a ve středu námořníci vyrazili na území jim neznámé, přímo na skály, kde si všichni vyzkoušeli lezení, slaňování a jištění pod vedením neslyšících horolezců – instruktorů. Večer jsme si také poslechli něco o čínské hře Go, kterou jsme si též vyzkoušeli.
Ve čtvrtek jsme se vydali do Ameriky, kde jsme potkali Indiány, naučili jsme se indiánský znakový jazyk, který používali jako mezinárodní jazyk při lovu, boji a k vyprávění příběhů. Získali jsme také poslední indicii k truhle s pokladem, takže už jen zbývalo počkat na kapitánku, až truhličku zase přinese.
Poslední den tábora probíhal v duchu sportovního dne – a různých hrátek a radovánek, připravovali jsme se na večerní oheň, k obědu jsme si dali knedlíky s borůvkovou omáčkou z borůvek, které jsme společně nasbírali v okolních lesích. Večer přišla kapitánka Mary s truhličkou, kterou jsme společně odemkli a získali tak poklad. Pak jsme se přesunuli ke slavnostnímu závěrečnému ohni. A v sobotu už jsme začali balit a pak postupně odjeli domů.

Diskuse