87. pionýrská skupina Javor

Den proti rakovině

15. 5. 2019

Letos poprvé jsme se zúčastnili akce Český den proti rakovině. Pokusně jsme si objednali 200 kytiček, přišlo jich 250. jako místo prodeje jsme si vybrali stanici metra Budějovická. I když se tam vyskytovalo několik dalších prodávajících skupinek, podařilo se nám vyprodat všechny kytičky během necelé hodiny. Celkem jsme utržili 6.571,– Kč.

I přes nepřízeň počasí (bylo dost zima a občas poprchávalo) se všem akce líbila a napřesrok půjdeme zase.

Diskuse