87. pionýrská skupina Javor

Posekaný pozemek.

Podzimní posekání

9. 9. 2017

Podzimní posekání předbořského pionýrského pozemku provedeno. Problémy pouze pominutelné.

Diskuse