87. pionýrská skupina Javor

Matematická sobota 1
Matematická sobota 2

Matematická sobota

22. 4. 2017

V sobotu 22. dubna jsme se sešli v 10 hodin v klubovně, abychom si opět trochu poodhrnuli závoj halící tajemství matematiky. Vzhledem k termínu se zúčastnili především maturanti, kterým zbývá do státní maturity poslední týden. Začali jsme opakováním základů a ejhle, byl tu čas oběda. Upekli jsme pizzu a příjemně si u jídla popovídali. Teď už následovala obtížnější část – logaritmy, funkce, vektory a na závěr analytická geometrie. S několika krátkými přestávkami jsme vydrželi počítat do 18 hodin, kdy jsme se rozešli do svých domovů. Přesto, že jsme věnovali matematice prakticky celý den, nestačili jsme probrat vše potřebné, proto se v klubovně možná brzy opět setkáme.

Diskuse