87. pionýrská skupina Javor

Druhá jarní

22. – 24. 4. 2016

Tato brigáda měla dva hlavní cíle – posekat a přivézt nový ohřívač vody do koupelny. Oba cíle se podařilo splnit, i když bylo třeba překonat několik překážek.

V pátek brigáda začala přivezením traktoru a přesunem do Předboře. Na sobotu byla domluvena schůzka s prodejcem ohřívače, ale došlo k neočekávanému zdržení prodejce, takže se sekáním jsme začali o něco později, než bychom byli chtěli.

Naštěstí traktůrek opět osvědčil své kvality, a tak jsme posekali ještě než se dalo do deště. Trochu zrychlený záznam sekání můžete vidět na videu:

Pak jsme se v klidu pod střechou mohli věnovat odpojení starého a namontování nového ohřívače. Ukázalo se však, že nový ohřívač má jiné rozměry, a tak jsme připojení odložili na příští brigádu.

Nakonec už zbývalo jen traktůrek odvézt a vrátit se domů.

Diskuse