87. pionýrská skupina Javor

269_2_1.jpeg
269_5_1.jpeg

Pohádky 20-ti a jedné noci

2. – 23. 7. 2011

Po příjezdu do Předboře zjistily děti, že byly přihlášeny na letní doučovací tábor. U některých dětí zavládl v obličeji „lehký“ pocit zděšení. První den se ještě nevyučovalo, děti byly pouze rozřazeny do výukových skupin a ubytovány ve svých útulných pokojíčcích, které splňují veškeré nároky dnešních moderních dětí.

Nadcházející den děti začaly s výukou dějin literatury, přírodopisu, hudební výchovy a základů společenských věd. Zeměpis a chemie byly předměty, které děti čekaly následující den. Hodina chemie se stala osudnou. Při nezdařeném pokusu se stala nevídaná a zcela nevysvětlitelná věc. S dětmi jsme se ocitli v říši Klárybaby, kterou sultán Dultán chtěl do svého harému, aby získal její říši.

Klárybaba byla zoufalá, a proto s pomocí kouzel nás přivolala na pomoc. Jelikož jsme znali příběh princezny Šeherezády, navrhli jsme Klárybabě, aby zlému sultánovi vyprávěla každý večer pohádkový příběh a pokusila se tak zachránit vlastní říši. Byl povolán vypravěč pohádek a večer se Klárybaba sešla s Dultánem a přednesla mu tento návrh. Dultán souhlasil.

Příští ráno bylo důležité děti naučit schopnostem důležitým pro přežití v dané době. Děti se musely naučit zdravovědu, šifry a uzly, mapy a orientaci, rostliny a zvěř, přežití v přírodě, vaření, vyrábět orientální výrobky, hvězdářství a břišní tance. Odpoledne námi objednaný vypravěč nedorazil, byl totiž unesen, a tak jsme se museli vydat po jeho stopách a zachránit ho.

Každý den na nás čekalo nespočet dobrodružství, které týž večer byly vyprávěny Klárybabě, která je, jako pokus o svou záchranu, vyprávěla sultánovi Dultánovi. Jednoho dne jsme však narazili na příběh o Aladinově lampě, která svému majiteli splní každé přání. Sultán Aladinovu lampu chtěl víc než cokoliv jiného a pověřil nás jejím nálezem.

Nám se lampu podařilo naleznout, avšak Džin, který ji obýval, se nám svěřil s tím, že nechce, abychom lampu předávali Dultánovi, protože nechce sloužit někomu tak zlému, jako je zrovna sultán Dultán. Džinovi jsme přislíbili pomoc a on nám poradil, že máme vyhledat nejmocnější kouzelníky, kteří nám pomohou lampu zničit, avšak nebude to jen tak. Kouzelníky nebylo jednoduché najít a ještě pro nás měl každý připravený nějaký těžký úkol, kterým jsme měli prokázat svou odhodlanost a chuť zničit Aladinovu lampu. Úkoly jsme splnili a při obřadním ohni zase kouzelníci splnili, co slíbili a lampu zničili. A jak to bývá, dobro zvítězilo nad zlem, sultán Dultán uprchl do svého království. Klárybaba nám poděkovala a za pomoci kouzelníků nás přenesli zpět domů.

Diskuse