87. pionýrská skupina Javor

Brigáda v Předboři

24. – 26. 6. 2005

Jako každý dům i naše táborová základna potřebuje čas od času údržbu. A právě údržba táborové základny byla hlavním cílem 15 lidí, kteří se sešli v Předboři.Nej­důležitější práce, které je čekaly, byly:
Oprava umývárny
Natření základny Luxolem
Posekání a shrabání louky
Kromě toho se ještě podařilo: vyčistit kamna, vyčerpat studnu, probrat materiál z Blaníka. Všichni zúčastnění si zaslouží poděkování.

Diskuse