87. pionýrská skupina Javor

167_0_1.jpeg 167_1_1.jpeg 167_1_3.jpeg 167_2_2.jpeg 167_3_1.jpeg 167_4_1.jpeg 167_4_2.jpeg 167_5_2.jpeg 167_6_2.jpeg 167_7_1.jpeg 167_7_3.jpeg
Pálení 167_1_2.jpeg 167_2_1.jpeg 167_2_3.jpeg 167_3_2.jpeg 167_4_3.jpeg 167_5_1.jpeg 167_6_1.jpeg 167_6_3.jpeg 167_7_2.jpeg

II. Brigáda v Předboři

18. – 20. 4. 2008

Naše letošní již druhá brigáda v Předboři se konala v termínu 18. až 20. dubna. O uvedeném víkendu jsme měli uklidit prostor pod srubem, natřít spodek srubu, natřít střechu nad skládkem u umývárny a vykopat jámu na nádrž u umývárny. K tomu HVT měli dokončit inventuru beden jednotlivých turnusů.

Tuto fůru důležité práce měla zvládnout speciální jednotka 9 statečných. Během pátku a soboty ale do Předboře přijelo 15 brigádníků, včetně tří malých pomocnic. Je vidět, že počet prácechtivých osob stoupá od brigády k brigádě, což je jen a jen dobře.

Odborným šéfem celé této jednotky byl opět Čipr. Jeho starost o naše žaludky uvařením skvělého guláše byla opět, stejně jako minule, kvitována s povděkem.

Od sobotního dopoledne docházelo k postupné likvidaci mnohaletého nepořádku z pod srubu. Část nepořádku byla určena k odvezení do šrotu a část byla určena ke spálení během dalšího užívání srubu a část byla přímo na místě samém likvidována žehem. Tím byl naplněn první z úkolů.

Srub byl též v průběhu dne natírán přičinlivým pomocníkem pod dohledem statného ošetřovatele a současně byl prováděn ochranný postřik již v minulosti očištěné střechy.

Bedny jednotlivých turnusů byly zkontrolovány a obsah zaznamenán. Při pokusu rychle ochladit iontové nápoje bylo, k naší hrůze, zjištěno, že potůček si našel během zimy jinou cestu a dalekým obloukem obtéká náš starý dobrý „Naďmároš“. Chlazení iontových nápojů na táboře bylo ohroženo!!!!!!!

Tato katastrofa nenechala nikoho klidného a byla, bez ohledu na námahu, nástrah přírody a náklady, ustavena společnost pro obnovení kanálu přivádějícího vodu do starého dobrého „Naďmároše“. Tato společnost zadala urychleně zemní práce a stavební firma se tohoto úkolu ujala s nebývalou ochotou. Úkol byl v krátké době (ještě před termínem dokončení) splněn a „Naďmároš“ se opět naplnil vodou a začal opět sloužit svému účelu.

Diskuse

Karel Srna | 30. 4. 2008, 07.39
Jsem natěšenej...

...jak budou vypadat nová kamna. Už to bude? ;-)

Chobot | 29. 4. 2008, 11.02
Písmo říká: "...a napojte žíznívé!"

Jsem rád, že se podařilo obnovit nepřekonatelné a tolik obdivované dílo Maršíkovo-Nagymarosz, aby osazenstvo táborů a jiných akcí netrpělo nedostatkem chladných nápojů.
Zdravím všechny omdestátésedmé javory!
Chobot