87. pionýrská skupina Javor

108_2_1.jpeg 108_4_1.jpeg
108_3_1.jpeg 108_6_1.jpeg

Podzimák

25. – 29. 10. 2006

Velitelský čas: 15:50, 25.10. Na sraz na Hlavním nádraží doráží poslední, tedy 19. člen letošní podzimní výpravy do Předboře, která se nesla v army duchu. Po úspěšně zdolané cestě vlakem a autobusem dorazil oddíl i s plnými polními na základnu a rekrutovací středisko West Předboř Point okolo 19:45. Každý musel vyplnit vstupní test nejnižší hodnosti a poté se ubral do ubikací.

Druhý den ráno svolal genmaj. Čadič s důstojnickým týmem první nástup, na kterém došlo k rozdělení účastníků do týmů Alpha a Bravo. Dopoledne bylo věnováno testu fyzické odolnosti formou zábavnou i náročnou. Odpolední program se týkal nácviku výpomoci armády při rozhánění rozvášněných davů na demonstracích, oba týmy se mohly vžít do role anarchistů i těžkooděnců. Po večeři, když padla tma, museli všichni účastníci podstoupit nácvik útěku ze zajateckého tábora plížením mezi pohybujícími se paprsky světlometů. Konec dne 2: ztráty: 0.

Třetí den přivítala naše základna veterána německé armády, pod jehož velením se učila maskování a taktickému pohybu v terénu. Odpoledne k nám naopak zavítala nečekaná návštěva z holandské armády, téma: šifry a orientace v terénu. Konec dne 3: ztráty 0.

Sergeant Hartman zorganizoval 4. den výcvik zacházení s ručními zbraněmi, z účastníků se stali specialisté na střelbu ze vzduchové pistole, vzduchové pušky s optickým zaměřovačem, praku a hodu granátem.

Po obědě přišla zpráva o přepadení spojeneckého konvoje nedaleko od nás. Byly vyslány záchranné týmy Alpha a Bravo, které se postaraly o záchranu přeživšího ženisty a tankisty. Oba týmy vyhledaly podle mapy nepřátelské zprávy o útoku na naši základnu, proto se urychleně vrátily a po tuhých bojích s partyzány se jim podařilo odjistit miny, jimiž bylo okolí podminováno, a zajistit okolní bunkry obsahující dostatek proviantu pro oba týmy. Konec dne 4: ztráty 0.

Závěrečný den byl zakončen přímou bitkou mezi oběma oddíly pomocí papírovo-lepenkových koulí, čímž byl zakončen celý jejich výcvik, který úspěšně absolvovali všichni rekruti.

Hřejivý pocit z příjemně strávených prázdnin, užité srandy a dobrodružství nám nezkazilo ani 90minutové zpoždění našeho rychlíku zpět. Děkuji všem zúčastněným vojínům i důstojníkům…

Na příště se těší

Čadič a spol.

Diskuse