87. pionýrská skupina Javor

169_1_1.jpeg 124_2_1.jpeg 123_6_1.jpeg 123_11_1.jpeg 87_2_1.jpeg 87_4_1.jpeg
148_1_1.jpeg 123_3_1.jpeg 123_9_1.jpeg 122_1_1.jpeg 87_3_1.jpeg 87_5_1.jpeg

I. turnus

Termín:1. – 20. 7. 2021Hlavní vedoucí: Klára Štefanová
Věk:6 – 16 letTel.:608 513 264
Cena: 5100 Kč (6400 Kč pro nečleny) E-mail:klarastefanova@seznam.cz
Přihláška na tábor

Upozornění:

Na tento tábor smí být přijato dítě pouze pokud bylo řádně očkováno dle platného očkovacího kalendáře ČR.

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlášení zákonných zástupců

Potvrzení od lékaře

Doporučený seznam věcí

Informace pro rodiče

Pozvánka