87. pionýrská skupina Javor

169_1_1.jpeg 124_2_1.jpeg 123_6_1.jpeg 123_11_1.jpeg 87_2_1.jpeg 87_4_1.jpeg
148_1_1.jpeg 123_3_1.jpeg 123_9_1.jpeg 122_1_1.jpeg 87_3_1.jpeg 87_5_1.jpeg

I. turnus

Termín:4. – 25. 7. 2020Hlavní vedoucí: Klára Štefanová
Věk:6 – 16 letTel.:608 513 264
Cena: 5100 Kč (6400 Kč pro nečleny) E-mail:klarastefanova@seznam.cz
Přihláška na tábor

Upozornění:

Na tento tábor smí být přijato dítě pouze pokud bylo řádně očkováno dle platného očkovacího kalendáře ČR.

Dokumenty ke stažení

Prohlášení zákonných zástupců

Potvrzení od lékaře

Doporučený seznam věcí

Informace pro rodiče

Pozvánka