87. pionýrská skupina Javor

124_2_1.jpeg 123_6_1.jpeg 123_11_1.jpeg
123_3_1.jpeg 123_9_1.jpeg 122_1_1.jpeg

I. turnus

Termín:30. 6. – 21. 7. 2007Hlavní vedoucí: Mgr. Jan Mareš
Věk:7 – 15 letTel.:602669065
Cena: 3200 Kč E-mail:mash_2002@volny.cz

Upozornění:

Na tento tábor smí být dítě přijato, pouze pokud bylo řádně očkováno dle platného očkovacího kalendáře ČR.
Očkování proti COVID-19 není v současné době do očkovacího kalendáře zařazeno.
O podmínkách platných v době tábora budete informováni.

Téma tábora: Piráti z Karibiku neboli Piráti z Předboře

Vyplujte s námi pod pirátskou vlajkou za dobrodružstvím!Už jste měli někdy k večeři Tajemství čtyř ostrovů? Víte, jak to chodí na palubě pirátské lodi? Víte, jak se hledá poklad?Možná tušíte. Ale chcete-li to zažít na vlastní kůži, přidejte se k nám. 30. června 2007 se můžete nalodit a vyplout s Piráty z Karibiku neboli Piráty z Předboře za největšími poklady světa – za poznáním, dobrodružstvím, zážitky a přátelstvím.

Vážení rodiče...

Každým rokem pořádá 87. pionýrská skupina Javor letní dětské tábory v Předboři. Ani letos tomu nebude jinak.Láká-li vaše děti pobyt v přírodě, zábava, dobrodružství a netradiční zážitky, rádi bychom je pozvali na náš 1. táborový turnus, který proběhne ve znamení Pirátů z Karibiku potažmo z Předboře a to od 30. června do 21. července 2007.Náš stanový tábor trvale sídlí poblíž obce Předboř v Jižních Čechách (okres Tábor). Pobyt v krásné a čisté přírodě, v lesích u Černovického potoka a rybníka Chobot je ideální změnou především pro městské děti.Děti na táboře spí po dvou ve stanech s dřevěnou podsadou, podlážkou a zvýšenými dřevěnými postelemi (spí se na karimatce či nafukovací matraci a ve spacím pytli). Součástí tábořiště je patrový dřevěný srub, kam je situována kuchyně a prostorná jídelna, a který se při nepříznivém počasí mění v místo her a dle potřeby sušárnu oblečení a bot.Tábor má svou vlastní studnu s vysoce kvalitní vodou, vhodnou dle pravidelných řádných rozborů i pro kojence. K dispozici je umývárna se sprchou. Sžití s přírodou umocňuje absence přívodu elektřiny či plynu – k vaření a ohřevu vody jsou využívány přírodní zdroje (dřevo).Tábor pořádají zkušení táborníci a pracovníci s náležitou odborností, z nichž mnozí na toto místo jezdí již přes 15 let a místo i jeho okolí velmi dobře znají. O zabezpečení a dodržování všech hygienických podmínek se stará kolektiv vedení tábora – hlavní vedoucí, zdravotník, kuchař a hospodář – ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddílů a jejich zástupci nebo instruktory.Sa­mozřejmostí je zajištění pravidelného stravování, odpovídající všem kvalitativním, kvantitativním a hygienickým normám.Po celou dobu tábora je pro děti zajištěn bohatý program – letos bude všemi činnostmi prolínat téma Pirátů z Karibiku (z Předboře) aneb výprava za největšími poklady světa – za poznáním, dobrodružstvím, zážitky a přátelstvím.Program se připravuje mnoho měsíců před samotným táborem a na táboře je přizpůsobován aktuálnímu počasí, možnostem a schopnostem táborníků. Je vždy zaměřen nejen na zábavu, ale také na poznávání a učení se tábornickým dovednostem, potřebným pro pobyt v přírodě (orientace, základy vaření, zdravověda, práce se dřevem, nástroji a nářadím…). Během tábora se také uskuteční dva celodenní výlety: jeden do některého z blízkých měst (Tábor, Soběslav, Chýnov nebo Jindřichův Hradec), druhý do přírody – po vzdálenějším okolí tábora. Program tábora počítá s několika večery při táborovém ohni a velmi oblíbené jsou i noční hry.Děti jsou v průběhu tábora vedeny k sebeobslužným a pracovním činnostem, samostatnosti i vzájemné pomoci, podílejí se na chodu tábora. Jednotlivé oddíly se střídají ve službách, které zajišťují pomocné práce v kuchyni, přípravu vody a dřeva a další potřebné činnosti.Nejlepší referencí pro vás mohou být spokojené hlasy dětí, které se účastnily pro příklad loňského tábora. Vyznačoval se tématem „Přežití“, krásným letním počasím, vysoce oceňovanou „tatíčkovou“ kuchyní a skvělou partou dětí, které se na táboře sešly.Tábor je pořádán tradičně jako třítýdenní, v případě potřeby je možné dítě z tábora vyzvednout dříve, vše je na domluvě.Cena tábora zahrnuje veškeré potřebné náklady týkající se pobytu na táboře (doprava z tábora a na tábor, doprava na všechny výlety, stravování, potřeby pro hry a činnosti, odměny atd.) a činí 3.200 Kč za jednoho táborníka. Je-li dítě členem skupiny, platí mimo cenu tábora roční členský příspěvek ve výši 200 Kč. Nečlen skupiny k ceně tábora připlácí manipulační poplatek 600 Kč.Vážení rodiče, pokud vás možnost přihlášení vašeho dítěte na náš tábor zaujala, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech, rádi vám sdělíme veškeré bližší informace.S úctou Honza a KláraTelefonní spojení:Honza – 602 669 065Klára – 608 513 264

Vzhůru na palubu aneb Hymna pirátů z Předboře

1.Vzhůru na palubu dálky volají,vítr už příznivý vane nám.Poklady pirátů nás teď čekají,nám domovem bude oceán.S radostí, nadšením a odvahouplujeme v širou dál,čeká nás velké dobrodružství,kdo by se úkladů bál?Posádku žádná výzva neleká,bouře či uragán,koráb náš správným směrem řídíTatíček – admirál.2.Náš ostrov pokladů z vln se vynoří,největší zkouška teď čeká nás,znalosti, odvahu, sílu prověří,pirátů z Předboře nastal čas.Největší bohatství se ukrýváv poznání, v každém z nás.Pod černou vlajkou doplujemedo světa skutečných krás.V přátelství najdeš pevné zázemí,zbaví tě smutku, bázně,a i když naše plavba skončí,zůstaneš jedním z nás.(Hej! Hej!)