Informace pro rodiče

 

Stáhněte si, prosím, tyto dokumety:
vyjádření lékaře + prohlášení o bezinfekčnosti
seznam věcí
pokyny k vodáckému výcviku

Poslední termín, do kterého musí být zaplacena celá cena poukazu (peníze v pokladně nebo na kontě 87. PS Javor) je 31.5.2006. Přihlášky, které nebudou do tohoto termínu zaplaceny, budou považovány za stornované a záloha propadne ve prospěch 87. PS Javor. Číslo účtu  87. PS Javor je 52082001/2400. Variabilní symbol máte uveden na stvrzence o zaplacení zálohy nebo jsme Vám ho sdělili e-mailem.

 

Další:

·      Žádost o příspěvek Vám vystavíme na požádání. Je nutno uvést adresu odborové organizace a jméno rodiče, který o příspěvek žádá. Žádost předejte své odborové organizaci. a dohlédněte na včasné doplacení ceny poukazu.

·      Vyjádření lékaře odevzdejte na schůzce rodičů, která se bude konat dne 8. června 2006 v 19 hodin v klubovně 87. PS Javor na níže uvedené adrese.

·      Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte spolu s očkovacím průkazem a kartou pojištěnce (nebo její kopií) odevzdejte (v nezalepené obálce se jménem) u nástupu dítěte na tábor.

·      Uvedený seznam věcí vychází z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního tábora. Je možno jej upravit podle potřeb Vašeho dítěte.

 

Pozdější nástup na tábor nebo dřívější odjezd:

Je nutno předem oznámit hlavnímu vedoucímu tábora.

 

Neúplný pobyt na táboře:

V případě pozdějšího nástupu nebo dřívějšího odjezdu z důvodu nemoci bude plátci vrácena stravovací norma.

 

Vodácký výcvik:

se uskuteční 23. - 25. června 2006 (viz pokyny)

 

Podmínky stornování přihlášky:

Přihlášku lze stornovat buď osobně v úředních hodinách 87. PS Javor nebo telefonicky u příslušného hlavního vedoucího tábora nebo písemně na adresu 87. PS Javor.

·      Při stornování do 30.4.2006 bude vrácena celá zaplacená částka.

·      Při stornování od 1.5.2006 do 14 dnů před nástupem na tábor bude vrácena celá částka bez 500,- Kč stornovacího poplatku.

·      Při stornování v termínu kratším než 14 dnů před nástupem na tábor bude vrácena stravovací norma.

 

Rádi Vám podáme jakékoli další informace.

Ohře

29.7. - 12.8.

Václav Jílek

774855444

e-mail: vasekjilek@centrum.cz

 

Úřední hodiny 87. PS Javor:

 

Adresa:

 

Pondělí

18:00 - 20:00

 

Bělocerkevská 1049/3

javor@javor87.cz

Středa

18:00 - 20:00

 

Praha 10 - Vršovice

242 487 323