Informace pro rodiče

 

Poslední termín, do kterého musí být zaplacena celá cena poukazu (peníze v pokladně nebo na kontě 87. PS Javor) je 31.5.2010. Přihlášky, které nebudou do tohoto termínu zaplaceny, budou považovány za stornované a záloha propadne ve prospěch 87. PS Javor. Číslo účtu 87. PS Javor je 52082001/5500. Variabilní symbol máte uveden na stvrzence o zaplacení zálohy, nebo v potvrzení předběžné přihlášky.

 

Další:

·       Žádost o příspěvek předejte své odborové organizaci. Dohlédněte na včasné doplacení ceny poukazu.

·       Vyjádření lékaře odevzdejte na schůzce rodičů, která se bude konat dne 1.6.2010 od 18 hodin v klubovně 87. PS Javor na níže uvedené adrese.

·       Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte spolu s očkovacím průkazem a kartou pojištěnce (nebo její kopií) odevzdejte (v nezalepené obálce se jménem) u nástupu dítěte na tábor.

·       Uvedený seznam věcí vychází z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního tábora. Je možno jej upravit podle potřeb Vašeho dítěte.

 

Pozdější nástup na tábor nebo dřívější odjezd:

Je nutno předem oznámit hlavnímu vedoucímu tábora.

 

Neúplný pobyt na táboře:

V případě pozdějšího nástupu nebo dřívějšího odjezdu z důvodu nemoci bude plátci vrácena stravovací norma.

 

Podmínky stornování přihlášky:

Přihlášku lze stornovat buď osobně v úředních hodinách 87. PS Javor nebo telefonicky u příslušného hlavního vedoucího tábora nebo písemně na adresu 87. PS Javor.

·         Při stornování do 30.4.2010 bude vrácena celá zaplacená částka.

·         Při stornování od 1.5.2010 do 14 dnů před nástupem na tábor bude vrácena celá částka bez 500,- Kč stornovacího poplatku.

·         Při stornování v termínu kratším než 14 dnů před nástupem na tábor bude vrácena stravovací norma.

 

Rádi Vám podáme jakékoli další informace.

 

Termín

hl. vedoucí

telefon

e-mail

Bunkrák

10. – 25.7.

Mgr. Jan Mareš

602669065

mash_2002@volny.cz

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny 87. PS Javor:                            Adresa:

Pondělí                 18:00 - 20:00                     Bělocerkevská 1049/3, Praha 10 – Vršovice