87. pionýrská skupina Javor

Krocení vos se ujali hasiči. Všichni pracovníci se sešli u oběda. Tábor stojí.
Jiný pohled na hotový tábor. Osvětlení kuchyně.

Předtáborové soustředění

21. – 23. 6. 2024

V Předboři se opět sešla spousta lidiček, kteří během dvou dní postavili celý tábor, i když se jim v tom snažilo zabránit několik rojů vos. Letošními novinkami je vlastní fotovoltaické osvětlení a nová elektrocentrála.

Tak hezký tábor!

Diskuse