87. pionýrská skupina Javor

48_2_1.jpeg
48_2_2.jpeg

... a je vymalováno!

10. 12. 2005

Sešli jsme se okolo 10 hodiny a začali s vyklízením klubovny. Pak někteří jeli nakoupit barvy a jiní zůstali hlídat.

Když jsme se znovu sešli, začali jsme s malováním. Byla zvolena kombinace žluté na strop a oranžové na stěny, ovšem doplněno tmavě zelenými kresbami.

Práce šla ztěžka, ale vytrvali jsme a stihli i uklidit. Končili jsme okolo 9 večerní.

rightBria von der Bildeiche, Cejko, Čípek, Eva, Jirka, Markéta, Ondra a Sněhurka.

Diskuse