87. pionýrská skupina Javor

TZ Přebudov Před stanem Chilcootský průsmyk S meteory
Meteory podruhé Táborový oheň Rýžování zlata Dělení

Krajské setkání

3. – 5. 6. 2022

Výprava naší skupiny se zúčastnila krajského setkání oddílů v Přebudově u Nepomuku.

Cestu jsme zvládli skupinovým automobilem. Vedoucí a nejmladší účastníci akce měli k dispozici chatku, další spali ve stanech.

Tématem setkání byla Zlatá horečka. Oddíly postupně absolvovaly rozličné hry – v sobotu lovily kožešinová zvířata (hlavním úkolem však bylo mít na sobě so nejvíce oblečení), snažily se pronést zásoby Chilcootským průsmykem (hodně jim to kazilo počasí v podání instruktorů) a plnily úkoly v kasínu (přičemž kůži na trh nesli vedoucí). Sobotní večer zakončil táborový oheň se zpíváním a opékáním buřtů. Na závěr jsme byli svědky polární záře a průletu meteorického roje.

V neděli hra vyvrcholila rýžováním zlata. Náš oddíl získal celkem 27 valounů.

Pak už následoval slavnostní nástup, oběd a odjezd domů.

Diskuse