87. pionýrská skupina Javor

jeden ze zachráněných tvorů 33_2_1.jpeg 33_4_1.jpeg
dopis 33_3_1.jpeg

Výjezd do Předboře

7. – 9. 10. 2005

Na jeden teplý podzimní barevný víkend jsme s Kondory vyrazili do Předboře. Po klasické cestě vlakem a posezení u Vlastičky jsme vyrazili do srubu. Cestou se ale stalo něco zvláštního. Slyšeli jsme vyděšené hlasy volající „Potopa, potopa!“ a šplouchající vodu, díky které dorazili trochu mokří. Večer jsme hráli spoustu veselých dovádivých předváděcích i nepředváděcích her a oslavili 24. narozeniny jednoho našeho člena- Ondry.

Ráno jsme vstali časně, abychom se domluvili, jak budeme řešit potopu. Po dobré snídani jsme usoudili, že nejlepší bude o ní nejprve rozšířit zprávu. Tak jsme se rozdělili do tří komand se zprávami, které jsme roznesli po kraji. když jsme se zase těsně před obědem opět setkali, rozluštili jsme tajnou šifrovanou zprávu, kterou naše komanda ukořistila. Promlouval k vám v ní Jahve o potopě, kterou sesílá na hříšné lidstvo a vysvětloval naše poselství postavit velkou loď se zvířaty různých druhů. Ještě jsme se utkali s sváděním Sodomou a Gomorou a pak jsme až do večera vyráběli zvířátka z kaštanů a vylévali ze sádry. Druhů jsme zachránili mnoho. Za tmy za svitu svíček jsme archu vypustili po potoce. Jako oslavu nad záchranou tolika zvířecích rodů,jsme zapálili oslavný oheň a opekli si buřty.

V neděli jsme volný čas strávili uklízením a trénováním softballu. Víkend se vydařil, počasí nám přálo, naučili jsme se pár nových věcí a tak se těšíme na příště.

rightMarkéta

Diskuse