87. pionýrská skupina Javor

Zapeklité zlomky Ale na zemi sníh není... Loket 2
Matematická snídaně Loket 1

Matematika (původně s lyžováním)

28. – 30. 11. 2014

Matematický víkend s lyžováním na Bernově se kvůli naprosté absenci sněhu změnil na víkend čistě matematický.

Hned po příjezdu v pátek večer jsme se rozptýlili noční bojovkou v husté mlze, kterou si pro nás připravila Bernie, naše černá labradorka. Při venčení před domem se najednou ztratila v mlžném oparu Bernovských strání a nebyla k nalezení. Nereagovala ani na hlasité volání a pískání, což vzhledem k jejímu pokročilému věku nemuselo nic znamenat, ale zkrátka nebyla nikde.

Pátrací skupina vyrazila do okolí a pouze díky odrazu světla baterky v psích očích se po nějaké době podařilo Bernie najít. Černý pes se prostě ve tmě špatně hledá. Všichni se vrátili v pořádku do chalupy a mohla začít matematika. Hned po večeři jsme si dali první dvouhodinovku matematické výuky, do které se zapojovali se zájmem i ti, co si právě probíranou látku už dávno nepamatují nebo vůbec neznají. Než jsme stihli spočítat pár zapeklitých zlomků a úloh o pohybu, bylo jedenáct a s rádi jsme si šli všichni lehnout.

V sobotu ráno už byla připravena matematická snídaně složená z úprav výrazů a rovnic i snídaně výživná. A po další tříhodinové výuce hurá provětrat hlavu na výlet.

Jedna posádka navštívila nedaleký hrad Loket a po cestě zpět útokem vzala karlovarské oplatky. Mňam.

Unavenější mozečky se vydaly na cestu po okolí obdivovat krásy místní architektury a přilehlých indiánských lovišť. Uff.

Řádně vyvětráni se všichni v pořádku vrátili domů, naobědvali a hurá, čekal nás další dvouhodinový matematický blok, tentokrát věnovaný zvláštním případům rovnic a základním operacím s množinami. Pak už jen volná zábava, vstřebávání matematických pravidel a odpočinek.

V neděli dostatečně posilnění spánkem se výuka uzavřela jednou dvouhodinovkou věnovanou mocninám a nakonec poslední opakovací matematickou lekcí. Pak už jen krátká vycházka a po obědě honem domů, abychom alespoň část mlžné cesty do Prahy stihli ještě za světla.

Všichni se v pořádku vrátili domů a věříme, že se zase sejdeme ať s matematikou, které tentokrát počasí dost přálo, nebo bez matematiky, ale hlavně s dobrou náladou.

A co si pamatovat?

Diskuse