87. pionýrská skupina Javor

103_2_1.jpeg 103_6_1.jpeg
103_5_1.jpeg

Sázava

8. – 10. 9. 2006

Letošní první akce v novém roce se konala tradičně hned o prvním zářijovém víkendu. Účast byla o něco menší než v předchozích letech, ale počasí nezklamalo, takže kdo nejel, prohloupil!!!

Výlet byl rozdělen na vodní, pěší a logistickou sekci. V pátek odpoledne vyrazila vodní sekce v počtu 8 dětí + 3 vedoucí z Prahy a ubytovala se v Poříčí. Odtud vyplula po proudu Sázavy vstříc pěší sekci.

Sraz pěší sekce byl určen na 8,45 na Budějovické. Sešly se tu 4 děti se 4 vedoucími a autobusem MHD odjely do Jílového, odkud odešly na místo srazu s ostatními sekcemi – jez Žampach.

Okolo 12 hodiny se všechny sekce setkaly na Žampachu, pojedly rizoto a vyzkoušely nový vodní sport – proplétání mezi banány, které neustále proplouvaly po řece.

Odpoledne se vodní a pěší sekce spojily a přes štolu se přesunuly na tábořiště Radlík. Tam je čekala poctivá bramborová polévka, připravená logisty.

Ráno následovala snídaně, balení a přesun zpět na Žampach, odkud po obědě obě sekce, teď již vodní, odpluly po proudu do Pitkovic.

Diskuse