87. pionýrská skupina Javor

90_9_1.jpeg 231_9_1.jpeg 145_0_1.jpeg Bramborový guláš 1 sara.jpeg a měření...
telefonování Druhý manželský pár moderátorka Zuzka den10_2 265_33_1.jpeg 238_g_4.jpeg

Akce


Pořadovými čísly s názvem ročního období jsou označeny brigády. Zájemci se hlásí u vedoucího skupiny.

Nyní nejsou plánovány žádné akce